Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná
-

Místní skupina Českého červeného kříže Orlová

O nás


Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování a šíření základních principů hnutí Červeného kříže.

Ve své činnosti se ČČK řídí 7 principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce: humanita (lidskost), nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba (dobrovolnost), jednota, světovost (univerzalita, celosvětovost).

Spolupráce


Nabízíme

  • Maskování zranění pro děti
  • Pronájem vybavení
  • Zdravotnické asistence
  • Přípravné kurzy první pomoci
  • Sestavy lékárniček
  • Přednášky o první pomoci

Kontakt

  • Michal Tkáč
  • +420 739 706 859
  • cck.orlova@gmail.com

Naše akce


Zdravotnický kroužek

MS ČČK Orlová připravuje zdravotnický kroužek.

Více o zdravotnickém kroužku

Neodcházej ... pomoz!

Žádná pomoc není špatná. Volejte 155. Špatná je lhostejnost. Toto je motto našeho unikátního projektu. Čtěte více v odkazu.

Více o Neocházej...pomoz!

pomoc pro elišku

Zapojili jsme se do sbírky víček a hliníkových plechovek. První svoz se konal 18. července 2015. Víška pro Elišku sbíráme dodnes.

více o elišce

Akce z minulých let

První pomoc


První pomoc patří k přehlížené dovednosti, kterou by měl mít osvojenou každý stejně tak jako čtení, psaní a počítání. Nemluvě o zákonné povinnosti poskytnout první pomoc raněné osobě. A zavoláním lékařské pomoci by to opravdu nemělo končit, neboť se často hraje o minuty.

Zde si můžete stáhnout jednoduchou příručku první pomoci.


První pomoc pro děti

členové


Chceš se přidat?

Jediné, co je třeba udělat, je vyplnit přihlášku a odeslat ji na cck.orlova@gmail.com. Obratem ti přijdou instrukce pro další postup, není to vůbec složité. Přihlášku si můžeš stáhnout zde.